Met de omgevingsvergunning sneller door de regeldoolhof

Wie voorheen een huis wilde bouwen of verbouwen raakte al snel verstrikt in het regeldoolhof van de gemeente. Van de ene commissie naar de andere, soms van het kastje naar de muur, brieven, lange termijnen, legeskosten betalen, ergernis en ga zo maar door. Met een beetje geluk was de bouwvergunning na een tot twee jaar wel verstrekt. De overheid heeft ingezien dat de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning te tijdrovend en omslachtig was en is voorzichtig begonnen met het aanpassen van de wettelijke regels. Sinds 1 oktober 2010 is er de “omgevingsvergunning”. Hoe plukt u hiervan de voordelen bij het (ver)bouwen van uw huis?


Het plaatsen van een dakkapel of een tuinhuisje kon onder bepaalde voorwaarden al zonder bouwvergunning, voor een ingrijpende verbouwing of nieuwbouw was de reguliere of de lichte bouwvergunning nog steeds nodig. Dat kon beter, met ingang van 1 oktober 2010 hebt u voor bouwen of verbouwen de gloednieuwe omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.

Waar u voorheen meerdere toestemmingen nodig had, is nu de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit, is er nog maar één beroepsprocedure. Kortom een hele verbetering ten opzichte van de oude situatie.

Een voorbeeld ter verduidelijking: vroeger had u twee toestemmingen nodig wanneer u een beschermd monument wilde verbouwen. U moest dan een bouwvergunning en monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u twee procedures moest doorlopen. Met de komst van de omgevingsvergunning is dit verleden tijd. U hebt nog maar één vergunning nodig en u hoeft dus maar één procedure te doorlopen.


De omgevingsvergunning vervangt de volgende procedures die vroeger afzonderlijk moesten worden doorlopen:

 1. Aanlegvergunning

 2. Sloopvergunning

 3. Ontheffing bestemmingsplan

 4. Bouwvergunning

 5. Monumentenvergunning

 6. Ontheffing verbod lozen afvalwater

 7. Uitweg/inritvergunning

 8. Vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw

 9. Kapvergunning

 10. Milieuvergunning

 11. Provinciaal project besluit

 12. Vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied

 13. Ontheffing beschermde inheemse diersoorten Flora- en faunawet

 14. Reclamevergunning.

U kunt zich voorstellen dat deze nieuwe regeling u veel tijd en rompslomp scheelt zodat u uw verbouwing of nieuwbouw veel sneller kunt realiseren dan voorheen. De voorwaarden die voor uw situatie gelden, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn maar de omgevingsvergunning kunt u via internet aanvragen bij het Omgevingsloket Online (OLO). Op de website van OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Nu doen!

Hebt u concrete bouw of verbouwplannen dan staan nu alle seinen op groen, de hypotheekrente is laag, er is tijdelijk sprake van een laag BTW tarief op (ver)bouwwerkzaamheden, de regels voor het verkrijgen van nationale hypotheekgarantie zijn eveneens tijdelijk ruimer geworden. Stap eens binnen bij een bank of hypotheekadviseur om te laten bekijken of uw woonwensen ook financierbaar zijn.

Met de offerte van de geldverstrekker in de hand kunt u met ons kantoor een afspraak maken voor het ondertekenen van de hypotheekakte. Of het nu verbouw of nieuwbouw betreft, wij staan met onze kennis van vastgoed voor u klaar om uw persoonlijke situatie te inventariseren en vervolgens de maatregelen te treffen die mogelijke juridische problemen voorkomen.

Wilt u meer weten over het voorkomen van juridisch problemen bij het kopen, bouwen of verbouwen van een huis? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.