Mening curator niet relevant bij testament van pupil

Mensen met een ernstige geestelijke stoornis die op een gesloten afdeling van een zorginstelling verblijven, zijn over het algemeen onder curatele gesteld. De rechter heeft onlangs geoordeeld in een situatie waarin de broers en zussen van de onder curatele gestelde persoon hem nooit bezochten of naar hem informeerden, maar wel af en toe vroegen naar diens geld. Voor de curator was dat een reden aan de kantonrechter te vragen toestemming te geven om voor zijn pupil een testament op te laten stellen waarin de broers en zussen worden onterfd.


In dergelijke situaties moet de kantonrechter zich ervan overtuigen dat de onder curatele gestelde de gevolgen van het testament overziet. De kantonrechter mag in zijn oordeel uitsluitend het belang van de onder curatele gestelde behartigen. Als die nooit in staat is en was om de gevolgen van het ontervende testament te overzien en niemand weet of hij zijn overige broers en zussen vanwege hun gebrek aan belangstelling voor hem daadwerkelijk zou willen onterven, dan zal de kantonrechter geen toestemming aan de curator verlenen om een testament voor de onder curatele gestelde te laten opmaken. De mening van de curator is voorstelbaar, maar geen basis voor toestemming.

Wilt u meer weten over de gevolgen van curatele of een andere vorm van bewindvoering? Bel ons voor het maken van een afspraak.