Meer fraude na deregulering tussenkomst notaris

Vorig jaar is het preventief toezicht van het ministerie van Veiligheid en Justitie afgeschaft. Voordat de notaris de oprichtingsakte van een BV of NV kon laten passeren, was voordien een verklaring van geen bezwaar van het ministerie vereist. Hiervoor in de plaats kwam een toets die na oprichting kon worden uitgevoerd op rechtspersonen. Het kabinet wilde hiermee een betere, hardere aanpak van faillissementsfraude mogelijk te maken. Dit doel wordt bij verre niet gehaald.


Het afgelopen jaar hebben volgens onderzoek van Het Financieele Dagblad faillissementsfraudeurs ongehinderd rechtspersonen opgericht. Deze rechtspersonen zijn nu betrokken bij meer dan twintig faillissementen. Een faillissementsfraudeur, die al meerdere keren voor fraude is veroordeeld en twee keer privé failliet is verklaard, heeft in de laatste anderhalf jaar 26 rechtspersonen opgericht. Van die rechtspersonen fungeren de meeste als bestuurder van een andere rechtspersoon (meestal een BV). En daarvan zijn er al een aantal failliet verklaard.

Het geautomatiseerde toezichtsysteem is volgens Het Financieele Dagblad te laat in werking getreden. Dat is niet het enige probleem, het systeem lijkt ook veel minder risicomeldingen door te geven dan het kabinet heeft verwacht en op grond van het verleden verwacht zou kunnen worden.

Met de deregulering van BV-regels, onder meer voor oprichting van BV's, loopt de maatschappij meer risico op frauderende personen. De poortwachtersfunctie van de notaris, die in het belang is van een goed functionerend rechtsverkeer, is met de deregulering voor een deel weggevallen. Met gevolgen zoals deze.

Wilt u meer weten over het oprichten van een rechtspersoon (BV, NV, vereniging, stichting)? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.