Lijfrenteaanspraken na echtscheiding melden bij fiscus

Bent u gescheiden en verrekent u lijfrenteaanspraken onderling met uw ex-partner? Dan bent u verplicht dit bij de fiscus te melden en mee te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het niet betrekken in de aangifte blijkt vaker onwetendheid dan onwil. Echter, als u het niet doet, hangt u een navordering boven het hoofd. De ontvangende partij moet hierover namelijk inkomstenbelasting betalen.


In de praktijk wordt de lijfrenteverzekering veelal aan een van de partners “toegescheiden”. Deze betaalt dan ter verrekening aan de andere partij de helft van de (contante) waarde van de lijfrenteverzekering(en). Die andere partij (= de ontvanger) moet daarvan melding maken in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting. Doet de ontvangende partner dat niet, dan vordert de inspecteur na. En de rechter zal de inspecteur in het gelijk stellen

De betalende partner mag die betaling als persoonsgebonden aftrekpost in aftrek brengen voor de heffing van inkomstenbelasting. Eerst wordt daarmee het inkomen in box 1 verminderd, dan het inkomen in box 3 en ten slotte het inkomen in box 2. Als er dan nog iets resteert, schuift dat naar het volgende belastingjaar.

Wilt u meer weten over hoe om te gaan lijfrenteaanspraken na echtscheiding? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.