Let op termijn voor ontbinding koop

De wettelijke bedenktijd bij de koop van een huis gaat in op de dag nadat de koopakte aan de koper ter hand is gesteld en deze de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Wat nu als de door de verkoper ondertekende koopakte nog van wijzigingen wordt voorzien door de koper en deze wijzigingen door de verkoper worden aanvaard?


Er komen bij de koop van een huis situaties voor dat de koper een door de verkoper ondertekende koopakte ontvangt en daarop nog aanmerkingen (wijzigingen of aanvullingen) heeft. De koper brengt deze aanpassingen aan, parafeert de aanpassingen, ondertekent het aangepaste koopcontract en stuurt deze aan de verkoper. Een of meer dagen later ontvangt de koper een exemplaar van de koopakte met daarin de door verkoper mede geparafeerde aanpassingen, waarvan de koper een ontvangstbevestiging aan de verkoper stuurt.

De vraag is nu wanneer de drie dagen bedenktijd voor de koper zijn ingegaan. Is dat op de dag nadat de koper de alleen door de verkoper ondertekende akte heeft ontvangen? Of de dag nadat hij de tweede – door beiden ondertekende – aangepaste versie heeft ontvangen?

De wet zegt dat de koper gedurende drie dagen na “terhandstelling” van de koopakte het recht heeft om de koop te ontbinden. De terhandstelling van de koopakte is gekoppeld aan de afgifte van een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevestigt de terhandstelling van de koopakte en daarmee de aanvang van de bedenktijd. In de omschreven situatie gaat de bedenktijd daarom in op de dag waarop de koper de door de verkoper ondertekende aangepaste koopakte heeft ontvangen.

Let dus goed op als u een beroep wilt doen op het recht tot ontbinding.

Wilt u weten welke risico's u als koper of verkoper loopt met het oog op de bedenktermijn? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.