Let op met voorhuwelijkse schuld

Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen die in gemeenschap van goederen trouwen, een schuld meebrengen die voor het huwelijk is ontstaan? Net als de bezittingen van beiden vallen ook de schulden van beiden in de gemeenschap. Beide partners worden daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. Er zijn uitzonderingen.


Een van de uitzonderingen op de regel is als uw partner al voor het huwelijk een persoonsgebonden budget (pgb) ontving. Het komt voor dat later – bijvoorbeeld tijdens het huwelijk – voorschotten op dat budget worden teruggevorderd omdat het toegekende budget met terugwerkende kracht wordt beëindigd.

Wat nu als er ook nog sprake is van echtscheiding. Vast staat dat de schuld in de huwelijksgemeenschap is gevallen. Maar toch kan de partner de rechtbank verzoeken om voor recht te verklaren dat de pgb-ontvanger de schuld alleen draagt. Het Gerechtshof heeft namelijk bepaald dat een dergelijke schuld in een dergelijke situatie een voorhuwelijkse schuld is.

Wilt u meer weten over wat wel en niet in een huwelijksgemeenschap valt? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.