Let op dekkingsgraad pensioen in eigen beheer

Na alle publiciteit van het afgelopen jaar is het iedereen duidelijk dat pensioenfondsen voldoende dekkingsgraad moeten hebben. Dat geldt echter niet alleen voor pensioenfondsen, het geldt ook voor de BV waarin u zelf uw pensioenvoorziening heeft geregeld! Als dat niet goed geregeld is, krijgt u vroeg of laat te maken met een forse claim van de Belastingdienst. U kunt dat voorkomen.


Risicovolle) beleggingen, tegenvallende resultaten of wellicht te veel privé-opnames kunnen ertoe leiden dat de fiscus tot de conclusie komt dat uw pensioen-BV de aangegane pensioenverplichtingen niet kan nakomen.

De fiscus beschouwt die situaties als een gedeeltelijke afkoop. Een gedeeltelijke afkoop wordt fiscaal echter gezien als een algehele afkoop. Dat kan ingrijpende fiscale gevolgen hebben voor u. De pensioenvoorziening wordt in dergelijke situaties geheel belast in de IB (veelal 52%) met ook nog eens een rentetoeslag van 20% (de zogeheten revisierente). Het is dus enorm belangrijk dat u ook in uw eigen BV de ‘dekkingsgraad' in de gaten houdt.

Als tegemoetkoming voor deze ongewenste gevolgen bestaat eenmalig de mogelijkheid ten tijde van de ingangsdatum van het pensioen in overleg met de fiscus tot ‘afstempeling' van het pensioen over te gaan. Hieraan worden strenge eisen gesteld, en daarnaast blijft afstempelen beperkt tot situaties van onderdekking die het gevolg is van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Als de onderdekking andere oorzaken heeft, is afstempeling niet aan de orde.

Naast de dekkingsgraad is ook de liquiditeit van belang. Kunt u wel aan “uw geld” komen? Als immers alles vast zit in onroerend goed dan kan de BV de aangegane verplichtingen tot uitkering van pensioen ook niet nakomen omdat de BV onvoldoende liquide middelen heeft..

Wilt u meer weten over pensioen-BV's in het algemeen of de risico's in uw eigen pensioen-BV? Neem contact met ons op en wij leggen u alle mogelijkheden met daarbij horende gevolgen aan u voor zodat u een afgewogen keuze kunt maken.