Lagere overdrachtsbelasting woningen is blijvend

Het kabinet heeft besloten om het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel te verlagen naar 2%. Dat betekent dat de tijdelijke maatregel, die tot 1 juli 2012 zou gelden, nu een permanent karakter krijgt. Goed nieuws voor de huizenmarkt.


Ook al wordt de wet waarin dit geregeld wordt, pas na 1 juli in het parlement behandeld, de aanpassing zal terugwerken tot 1 juli 2012, zo is afgesproken. De overheid wil voorkomen dat potentiële kopers van huizen de koop uitstellen totdat de wet is aangenomen. Daarom heeft de staatssecretaris nog een extra beleidsbesluit genomen waarin is geregeld dat op een woningtransactie op of na 1 juli 2012 het tarief van 2% wordt toegepast.

Wilt u meer weten over de extra kosten die gemoeid zijn met het kopen van een huis? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.