Lagere eigen bijdrage AWBZ mogelijk met schenking of testament

Wilt u een hogere eigen bijdrage voor zorg en ziektekosten bij mogelijke opname in een verzorgingshuis of bij thuiszorg vermijden en afwijken van de nieuwe AWBZ-regels voor de eigen bijdrage? Vooral als u nog niet van deze diensten gebruik maakt, levert het ondernemen van actie geld op. Met een schenkingsakte of testament komt u een heel eind.


Vanaf dit jaar telt niet alleen uw inkomen mee bij de bepaling hoeveel geld u zelf moet bijdragen voor uw AWBZ-zorg, zoals opname in een zorginstelling, ook uw vermogen wordt daarbij betrokken. Gaan we terug naar de tijd waarin het gevreesde “eigen huis opeten” gold? De eigen woning valt in box 1, de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait hebben wel invloed op de hoogte van uw inkomen. Dus indirect is uw eigen woning wel van invloed op de eigen bijdrage.

Met een testament of schenking kunt u het vermogen waarover de zorgbijdragen wordt berekend, verminderen, zodat u later bij eventuele opname minder eigen bijdrage in de zorgkosten hoeft te betalen.

Voor de vaststelling van de eigen bijdrage wordt er 12% van uw spaargeld en rente-inkomsten bij uw inkomen opgeteld. Met een laag inkomen en veel spaargeld pakt uw eigen bijdrage hoger uit en heeft u voor betaling daarvan een deel van uw spaargeld nodig. Wat kunt u doen om de pijn te verzachten?

Het is zinvol om na te gaan of in uw testament is geregeld dat uw kinderen na overlijden van een van de ouders hun erfdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als de kinderen in die situatie inderdaad hun erfdeel opeisen, wordt het vermogen van de langstlevende ouder kleiner en is er minder bijdrage verschuldigd.

Met een testament kunt u vermogen doorgeven aan uw kinderen. Ook dat is een manier om minder vermogen over te houden en bij opname in een zorginstelling minder eigen geld bij te dragen. Het vermogen blijft daarmee wel in de familie.

Tot slot, u kunt ook schenkingen aan uw kinderen doen. Daarmee wordt uw vermogen ook kleiner. Bovendien kunt u er met een goed schenkingsplan voor zorgen dat uw kinderen dan ook geen schenkbelasting over deze bedragen hoeven te betalen.

Wilt u meer weten over de vermogensinkomensbijtelling en uw mogelijkheden om de pijn te verzachten? Neem contact met ons op en wij leggen u alle mogelijkheden met daarbij horende gevolgen aan u voor zodat u een afgewogen keuze kunt maken.