Laatste kans voor geruisloze inbreng verhuurd bedrijfspand in uw BV

Nog ruim een maand te gaan. Dan loopt de regeling af waarmee u een ter beschikking van uw BV of een NV gesteld pand zonder heffing van inkomstenbelasting door kunt schuiven naar (in te brengen in) uw BV of in een NV. U moet dan na inbreng voor ten minste 90% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal bezitten in de vennootschap waarin de onroerende zaak wordt ingebracht.


Vóór de invoering van de Wet IB 2001 werd het bedrijfspand door de directeur groot aandeelhouder (DGA) vaak niet in de BV ingebracht, maar aan de BV verhuurd. Latere verkoop van het bedrijfspand leidde niet tot heffing van inkomstenbelasting, maar werd beschouwd als een onbelaste vermogensmutatie. Wel werd het bedrijfspand belast voor de vermogensbelasting.

Met de invoering van de Wet IB 2001 is de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) geïntroduceerd. Die regeling houdt in dat de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een BV waarin de belastingplichtige of een naast familielid een aanmerkelijk belang heeft, wordt belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Het wordt niet in box 3 belast, wat eigenlijk meer voor de hand zou hebben gelegen. Degene die gerechtigd is tot het resultaat (aanspraak maakt op de financiële voordelen) wordt nu als een quasi ondernemer beschouwd.

Het rendabel maken van vermogensbestanddelen wordt in box 1 belast. Dat geldt dus ook voor de door de DGA bij de BV in rekening gebrachte huur.

Tijdelijke verzachting tbs-regeling

Een bedrijfspand dat vóór 2001 ter beschikking was gesteld aan de BV, is met ingang van 1januari 2001 automatisch in de tbs-regeling terecht gekomen. Wel kon men een nieuwe boekwaarde berekenen door het bedrijfspand te taxeren: het zogenaamde ‘opstapje'. Het meerdere boven deze getaxeerde waarde per 31december2000 is na vervreemding met maximaal 52% inkomstenbelasting belast.

Om de tbs-regeling te verzachten, opent de wetgever de mogelijkheid om een ter beschikking gesteld pand in te brengen in een NV of BV zonder heffing van inkomstenbelasting (er wordt tegen boekwaarde doorgeschoven) en zonder heffing van overdrachtsbelasting. Hierbij wordt overigens niet de voorwaarde gesteld dat het pand al vóór 2001 ter beschikking is gesteld. Wel geldt de eis dat de inbrenger (de DGA) al vóór 1 september 2009 de onroerende zaak ter beschikking van de BV stelt, bijvoorbeeld door verhuring aan de werk-BV.

De faciliteit geldt voor de periode van één jaar, alleen gedurende 2010. In deze periode kunt u ervoor kiezen om het ter beschikking gestelde pand (alsnog) in te brengen in een NV of BV.

Om de faciliteit toe te kunnen passen, moet u na de inbreng ten minste 90% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal bezitten in de vennootschap waarin de onroerende zaak wordt ingebracht. In tegenstelling tot eerdere berichten is het voor de toepassing van de faciliteit niet noodzakelijk dat de BV waarin u het pand inbrengt een materiële onderneming drijft. Het bedrijfspand kan dus ook in de holding worden ingebracht.

Alleen bij oprichting

Buiten de hiervoor omschreven faciliteit is geruisloze overdracht van het bedrijfspand alleen mogelijk bij de oprichting van de BV. Daarna moet u bij een overdracht of inbreng afrekenen op grond van resultaat uit overige werkzaamheden. Als deze ‘inbreng' na de oprichting geschiedt, is ook sprake van overdrachtsbelasting, er is geen inbrengvrijstelling van toepassing.

Samenvattend: als u het ter beschikking gestelde pand buiten de hiervoor omschreven faciliteit zou willen overdragen aan de ‘eigen' bestaande BV, leidt deze overdracht tot de heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting. En onder omstandigheden ook tot omzetbelasting.

In plaats van overdragen aan de eigen BV kunt u ook denken aan het optuigen van een holdingstructuur, waarbij bijvoorbeeld het bedrijfspand aan een speciaal daarvoor opgerichte vennootschap wordt overgedragen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw bedrijfspand aan de BV over te dragen voor 1 januari 2011? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.