Laag tarief erfbelasting voor pleegkinderen

Voor pleegkinderen geldt in sommige gevallen het lage kindstarief voor de erfbelasting. Hiermee worden pleegkinderen voor de Successiewet gelijkgesteld met eigen kinderen. Het lage tarief wordt alleen geheven als het pleegkind tenminste vijf jaar lang, en voor zijn 21e verjaardag, alleen is opgevoed door de pleegouders en er tevens door derden géén substantiele bijdrage is geleverd in de kosten van opvoeding.


Om als pleegkind in aanmerking te kunnen komen voor het lage tarief voor de erfbelasting, mogen de biologische ouders zich niet bemoeien met de opvoeding van het kind. Het pleegkind mag wel contact met de biologische ouders, maar als die ouders in de genoemde vijf jaar op een of andere manier hebben deelgenomen aan de opvoering of mede voorzien hebben in het onderhoud van het kind, dan gaat het belastingvoordeel aan de neus van het kind voorbij. .

De rechter heeft zelfs bepaald dat ook overleg met de biologische ouders over belangrijke opvoedkundige beslissingen al voldoende aanleiding geeft om het hoge tarief in plaats van het lage tarief te heffen. Het kind wordt dan door de Successiewet niet als pleegkind gekwalificeerd. Om vóór overlijden duidelijkheid te verkrijgen over de fiscale status van een pleegkind kunt u ook de weg kiezen van het doen van een schenking.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw pleegkind of pleegkinderen voor de Successiewet gelijk te stellen aan eigen kinderen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.