Laag partnertarief en lage vrijstelling erfbelasting bij voorgenomen partnerschap

Wie niet getrouwd samenwoont wordt voor de erfbelasting pas als partner behandeld zodra hij of zij minstens vijf jaar op hetzelfde adres met zijn of haar partner staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Voldoet u daar niet aan, dan gaat ingeval van uw overlijden de hoge partnervrijstelling (in 2013 maximaal € 616.880,00, afhankelijk van de pensioenen) aan uw partner voorbij en wordt uw partner voor de erfbelasting ook nog eens belast met het hoge tarief (30%, dan wel 40% in plaats van 10%, dan wel 20%). U kunt dat voorkomen.


Geregistreerde partners genieten dezelfde voordelen als gehuwden. Deze voordelen gelden ook voor samenwoners die een notariële samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en minimaal zes maanden op hetzelfde adres in de Gemeentelijke Basis Administratie staan ingeschreven.

In enkele bijzondere gevallen biedt een hardheidsclausule uitkomst. Stel u woont drie jaar samen en u heeft een maand geleden een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten. Uw partner wordt terminaal ziek. Om in aanmerking te komen voor de hoge partnervrijstelling en het lage tarief voor de erfbelasting besluit u een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Wat nu als uw partner alsnog plotseling overlijdt in de periode tussen het opstellen van de concept akte en het passeren van de akte bij de notaris?

De belastinginspecteur past in beginsel de regels toe en zal een aanslag in de erfbelasting opleggen zonder toepassing van de hoge partnervrijstelling en naar het hoge tarief voor de erfbelasting.

De vrijstelling geldt niet omdat u nog geen zes maanden samenwoont na passeren van een notariële samenlevingsovereenkomst.

Er bestaat bij de belastingdienst een zogenaamd vast hardheidsclausulebeleid bij onverwacht overlijden kort voor de geplande datum van partnerregistratie. In dat kader past toepassing van het lage tarief voor de erfbelasting. De hoge partnervrijstelling gaat vrijwel zeker niet toegekend worden. Als er (nog) geen sprake is van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk kan er ook geen sprake zijn van volledige gelijkstelling met geregistreerde partners of gehuwden.

Wilt u meer weten over toepassing van de schijven voor tarief en vrijstellingen bij erfbelasting? Bel ons voor een afspraak en wij nemen met u de verschillende situaties door zodat u adequaat actie kunt ondernemen.