Koude uitsluiting niet eenvoudig te doorkruisen

Heeft een echtgenote die zonder vergoeding volop heeft meegewerkt in de onderneming van haar echtgenoot (of andersom) na echtscheiding toch recht op een deel van het opgebouwde vermogen, ook al is er in de huwelijkse voorwaarden een koude uitsluiting opgenomen? In de praktijk blijkt dat een dergelijk beroep niet gemakkelijk wordt gehonoreerd.


Voor rechters is het uitgangspunt dat clausules in huwelijkse voorwaarden niet toepasselijk zijn als dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het van belang of u beiden tijdens het huwelijk van die clausule bent afgeweken.

Het enkele feit dat de door u als benadeelde partner verrichte arbeid het vermogen van uw partner heeft doen toenemen is niet voldoende om de overeengekomen koude uitsluiting niet toe te passen. Ook als u onbetaald arbeid heeft verricht in de onderneming, is dat onvoldoende om afwijking van de afspraken te rechtvaardigen.

Wat nog wel een rol zou kunnen spelen bij een gunstiger oordeel voor u als benadeelde partner is of u zelf geen of slechts een zeer beperkt vermogen hebt. Met de nadruk op “zou kunnen”.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.