Koper krijgt ook bij tweede koopovereenkomst recht op bedenktijd

De meeste koopcontracten bevatten wel een of meer ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld over de financiering maar ook wel over vergunningen die nog nodig zijn. Als op de afgesproken datum niet aan de voorwaarde is voldaan, wordt het contract ontbonden. Het komt ook voor dat wel aan de voorwaarde kan worden voldaan, maar dan op een latere datum dan afgesproken. Partijen kunnen dan de eerste koopovereenkomst ontbinden en een nieuw koopcontract aangaan met nieuwe data. Wat gebeurt in die situatie met recht op drie dagen bedenktijd?


De vraag is of een koper bij het aangaan van het tweede koopcontract opnieuw drie dagen bedenktijd krijgt. De wetgever heeft met de bedenktijd beoogd om de consument-koper gelegenheid te geven deskundigen te raadplegen en de koopbeslissing te herzien. De bedenktijd kan volgens de wetgever slechts één keer worden benut, die beperking is nauwkeurig omschreven. Daarin is bepaald dat het recht van de koper om de overeenkomst te ontbinden niet opnieuw ontstaat als binnen zes maanden nadat de koper van de bedenktijd gebruik heeft gemaakt een nieuwe koop tot stand komt.

Echter, als partijen de eerste overeenkomst ontbinden en vervolgens een nieuwe koopovereenkomst aangaan, krijgt de koper opnieuw recht op bedenktijd. De rechter vindt dat de praktijk bij toepassing van de wettelijke bedenktijd gediend is met een duidelijk hanteerbare regel en dat het toelaten van uitzonderingen op de regel te veel ten koste zou gaan van de rechtszekerheid. En daarmee houdt de koper het recht om gebruik te maken van de bedenktijd.

Wilt u meer weten over het recht op bedenktijd bij het kopen of verkopen van een huis? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.