Kindsdeel erfenis is wettelijk recht

Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat zij hun kinderen helemaal kunnen onterven. Hebt u in uw testament kinderen onterfd? Als uw kinderen zich daarbij neerleggen, erven zij inderdaad helemaal niets. Maar... zij mogen zich beroepen op hun legitieme portie (wettelijk erfdeel). Hoe zit dat precies?


Kinderen kunnen altijd een beroep doen op hun legitieme portie. Of u het leuk vindt of niet, uw kinderen hebben recht op een deel van uw nalatenschap. Die legitieme portie bestaat alleen uit geld en omvat de helft van wat zij normaal – zonder onterfd te zijn – zouden hebben gekregen. Dat geld krijgen zij ook niet meteen, zij kunnen het pas opeisen nadat ook de langstlevende partner is overleden.

U kunt ook uw partner (echtgenoot, geregistreerd partner) onterven. Die heeft geen recht op een legitieme portie, maar wel op een passend verzorgingsniveau voor de eerste zes maanden na uw overlijden.