Juridisch ouderschap voor vrouwelijke partner moeder

Binnenkort wordt het mogelijk dat de vrouwelijke partner van de moeder zonder gerechtelijke procedure juridisch ouder van een kind kan worden. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel daarover. De nieuwe mogelijkheid wordt opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap.


Voortaan is de definitie van ‘moeder' hetzelfde als de definitie van ‘vader'. In de wet wordt vastgelegd dat een vrouw met wie het kind – niet door adoptie – een familierechtelijke band heeft “in de eerste graad in opgaande lijn” als moeder wordt aangeduid. Daartoe wordt de term ‘gerechtelijke vaststelling van het vaderschap' vervangen door ‘gerechtelijke vaststelling ouderschap'

Het juridisch ouderschap heeft gevolgen voor het gezag over het kind, de naam en nationaliteit en voor het erfrecht. Met de nieuwe mogelijkheid wordt beter aangesloten bij de bestaande verzorgings- en opvoedingssituatie van het kind.

Als de duomoeder getrouwd is met de moeder van het kind en als duidelijk is dat de biologische vader geen rol zal spelen in diens verzorging en opvoeding, dan krijgt de duomoeder automatisch het moederschap. Als de situatie anders is, dan kan de duomoeder het kind erkennen.

Wilt u meer weten over ouderschap en de gevolgen daarvan bijvoorbeeld voor het erfrecht? Bel ons voor een afspraak en wij nemen de mogelijkheden die wet en testament bieden met u door.