Is huurder van appartement gebonden aan huishoudelijk reglement van VvE?

Hoe ingewikkeld de relatie is tussen de huurovereenkomst van een appartement en het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren, blijkt uit het feit dat achtereenvolgens rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad zich over die vraag hebben gebogen.


Menig verschil van mening tussen huurder en verhuurder van een appartement gaan over de toepassing van het huishoudelijk reglement. De vraag is dan bijvoorbeeld of het huishoudelijk reglement ook van toepassing is op de huurder die een appartement gaat huren in een periode die ligt na vaststelling van het huishoudelijk reglement door de Vereniging van Eigenaren. Daarbij is bepalend of het huishoudelijk reglement deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

In de wet staat dat voorschriften van “het reglement” over gebruik, beheer en onderhoud ook van toepassing zijn op degene die het gebruik van een appartement verkrijgt. Met “reglement” wordt echter bedoeld het splitsingsreglement dat moet zijn opgenomen in de splitsingsakte. Wil de verhuurder zich kunnen beroepen op het huishoudelijk reglement, dan moet het huishoudelijk reglement in de huurovereenkomst van toepassing worden verklaard dan wel deel uitmaken van het splitsingsreglement of een ander modelreglement waarnaar in het splitsingsreglement wordt verwezen.

Wil de appartementseigenaar/verhuurder problemen in de verhouding tussen appartementsrecht en huurrecht voorkomen, dan moet hij in de huurovereenkomst laten vastleggen dat de huurder (het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement zal naleven.

Wilt u meer weten over de haken en ogen bij het huren van een appartement? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.