Instemming verkoper nodig bij depot

Koopt u een huis, waaraan nog enkele te herstellen gebreken zitten, dan doet u er goed aan met de verkoper af te spreken dat de notaris bij levering van het huis een deel van de koopsom in depot achterhoudt totdat de gebreken zijn verholpen. Daarvoor is een depotovereenkomst tussen koper en verkoper nodig. Als de verkoper daar niet mee akkoord gaat, kan de notaris ook geen deel van de koopsom achterhouden.


Een depotovereenkomst is een schriftelijke drie-partijenovereenkomst, tussen koper, verkoper en notaris, waarin wordt vastgelegd waarom, en welk bedrag van de koopsom niet (direct) wordt uitgekeerd aan de verkoper. Ook wordt in de depotovereenkomst exact bepaald onder welke voorwaarden het depot door de notaris wel mag worden uitgekeerd en aan wie.

Het is niet voldoende dat koper en verkoper gesproken hebben over de mogelijkheid dat de notaris geld zou kunnen achterhouden. Om daadwerkelijk geld te kunnen achterhouden is een depotovereenkomst nodig waaraan zowel koper als verkoper meewerken. Zonder dat zal de notaris de gehele koopprijs aan de verkopers uitkeren. Overtuig u als koper vooraf van de medewerking van de verkoper en leg de afspraken ten overstaan van de notaris in een depotovereenkomst vast.

Wil de verkoper niet meewerken, dan heeft u de mogelijkheid om u nader te beraden over de vraag of u de akte van levering wel wil ondertekenen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid van een depotovereenkomst bij de koop en levering van het door u gekochte huis? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.