Inschrijving koopovereenkomst biedt niet altijd de gewenste bescherming

Tegenwoordig worden nogal wat koopovereenkomsten van huizen ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Dat gebeurt om de koper te beschermen tegen bijvoorbeeld verkoop aan een andere koper die meer geld voor het huis biedt of de situatie dat verkoper failliet gaat. Wat nu als de verkoper zodanige schulden heeft dat een schuldeiser in de periode tussen koopovereenkomst en juridische levering beslag legt op het vermogen van de verkoper?


De wet biedt u als koper gedurende zes maanden na inschrijving van de koopovereenkomst bescherming, met dien verstande dat u recht heeft op nakoming van de koopovereenkomst door de verkoper. Niets aan de hand dus, zou u zeggen.

Het komt voor, al is het niet vaak, dat de levering plaatsvindt in weerwil van een bevel van de deurwaarder aan de koper om het bedrag van de vordering beschikbaar te houden (middels derdenbeslag onder de koper). De koper zou dan (een deel van) de koopprijs niet via de notaris aan de verkoper mogen betalen, wat tot gevolg kan hebben dat de levering niet kan plaatsvinden.

In de wet zijn alle feiten vermeld die niet tegen de koper wiens koop is ingeschreven kunnen worden ingeroepen door de verkoper of een andere partij. De koper kan zich echter niet beroepen op feiten die buiten die opsomming vallen, dus niet bij naam in de wet zijn genoemd. Tot die opsomming hoort het derdenbeslag.

De Hoge Raad is er duidelijk over. Als een huis juridisch is geleverd terwijl er tussen de koopovereenkomst en de juridische levering beslag onder de koper is gelegd, dan is de koper gehouden om de vordering van de schuldeiser op de verkoper te voldoen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en werking van de inschrijving van de koopovereenkomst bij het Kadaster? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.