Inschakeling andere makelaar kan niet zomaar

Een echtscheiding in combinatie met een na de echtscheiding lang te koop staand huis kan voor flinke problemen zorgen, zowel emotioneel als praktisch. Een voorbeeld daarvan is als een van de scheidende partijen na enkele jaren een andere makelaar inschakelt. Heeft die partij daar toestemming van de ex-partner voor nodig?


Echtscheiding betekent in veel gevallen ook dat het huis moet worden verkocht. Met een schriftelijke opdracht aan de makelaar wordt daaraan vorm gegeven. Als het huis na drie jaar nog niet verkocht is, ligt het voor de hand dat de verkopers met een andere makelaar weer een nieuwe impuls aan de verkoopactiviteiten wil geven. Een opdracht aan een andere makelaar biedt dan mogelijk uitkomst.

Als een van beide ex-partners het contract met de eerste makelaar beÃĢindigt, heeft hij of zij daar de medewerking van de ander voor nodig. Ook al hanteert de beoogde makelaar een lagere verkoopprijs met meer verkoopkansen. Als de andere partner niet meewerkt, kan er geen nieuwe overeenkomst komen.

Als beide partners de oorspronkelijke opdracht hebben gegeven, hoeft de andere partij in principe in te stemmen met de inschakeling van een andere makelaar, al dan niet naast de oorspronkelijke makelaar. Daarvan wordt alleen in bijzondere omstandigheden afgeweken, bijvoorbeeld dat de eerste makelaar tekortschiet in zijn functioneren als makelaar. Dat is niet automatische het geval als het huis gelet op de huidige woningmarkt nog steeds niet is verkocht. De partij die de andere makelaar wil inschakelen zal het tekortschieten moeten aantonen. Het tekortschieten volgt ook niet automatische uit het feit dat de tweede makelaar een lagere vraagprijs zou adviseren.

Wilt u meer weten over de aandachtspunten bij het kopen, verkopen en overdragen van een huis? Neem contact met ons op en wij leggen u alle mogelijkheden met daarbij horende gevolgen aan u voor zodat u een afgewogen keuze kunt maken.