Inbreng grond in maatschap niet zonder slag of stoot

Bedrijfsoverdracht en –voortzetting door kinderen kan binnen de familie gemakkelijk tot onenigheid leiden. Bij bedrijven hoort vaak ook grond, soms meer, soms minder. Bij agrarische bedrijven is dat sowieso een belangrijk punt, maar ook in andere gevallen is het een punt van aandacht.


Een nogal eens voorkomende situatie is die waarin een ouder zijn of haar bedrijf inbrengt in een maatschap met een kind, waarbij de gronden worden gewaardeerd in verpachte staat. Na verloop van tijd wordt die maatschap ontbonden en zet het kind het bedrijf verder alleen voort. De onenigheid die kan ontstaan – en ook nogal eens echt ontstaat – is dat de andere kinderen de inbreng van het bedrijf van hun vader zien als bevoordeling van het kind dat het bedrijf voortzet, waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van hun legitieme portie.

Of de overige kinderen hier een punt hebben, hangt af van de tekst in de maatschapsovereenkomst. Waarschijnlijk hebben partijen voor ogen de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en om die reden de bedrijfsoverdracht aan het betreffende kind mogelijk te maken. Dat krijgt mede vorm in een verkrijgings- en overnemingsbeding in de maatschapsovereenkomst. Dat leidt er toe dat de waarde in verpachte staat gelijk gesteld kan worden met de agrarische waarde. Agrarische waarde is de door de financiële mogelijkheden van de - beoogde - bedrijfsopvolger begrensde waarde waarbij voortzetting van het bedrijf nog haalbaar is. In dat geval is er geen sprake van een gift en daarmee ook niet van bevoordeling van het kind dat het bedrijf voortzet.

Wilt u meer weten over bedrijfsovername binnen de familie en de gevolgen daarvan voor het erfrecht? Bel ons voor het maken van een afspraak.