Hypotheekrenteaftrek niet beperkt door mantelzorg

Het komt steeds vaker voor dat kinderen bij wijze van mantelzorg hun ouder(s) in huis nemen. Wat betekent dat fiscaal gezien voor bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek van het kind als de ouder een eigenwoningreserve heeft vanwege de verkoop van zijn huis?


Anderhalf jaar geleden is het begrip ‘fiscaal partner' in algemene zin omschreven in de wet. Sinds januari 2012 is daarop een aanvulling gekomen in de vorm van een extra partnercriterium. Sindsdien worden ongehuwd samenwonenden ook aangemerkt als partners als zij staan ingeschreven op hetzelfde adres en op dat adres tevens een minderjarig kind van één van hen beiden staat ingeschreven.

Er is dan sprake van een samengesteld gezin. Een dergelijk gezin kan ook bestaan uit een mantelzorgverlener met een minderjarig kind die een ouder in huis neemt.


Bij fiscaal partnerschap wordt het belang van bepaalde inkomsten toegerekend, bijvoorbeeld de belastbare inkomsten uit eigen woning. Daarbij moet rekening gehouden worden met de bijleenregeling. Mantelzorgers en hun (ouder) kunnen ook fiscaal partners zijn. De vraag is dan of dat kan leiden tot een beperking van de hypotheekrenteaftrek op basis van de bijleenregeling.

Die vraag kan ontkennend beantwoord worden nu de staatssecretaris heeft duidelijk gemaakt dat het in huis nemen van een ouder met een overwaarde op zijn huis geen gevolgen heeft voor de hypotheekrenteaftrek van het kind.

Wilt u meer weten over de juridische aspecten rond een hypotheek? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.