Huwelijksvermogensrecht gaat aansluiten op praktijk

Een Kamermeerderheid wil het huwelijk moderniseren. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden en bijvoorbeeld erfenissen en giften moeten niet meer standaard onder de huidige gemeenschap van goederen vallen. Drie partijen gaan hiertoe een initiatiefwetsvoorstel indienen. Doel is om de voorwaarden waarop het huwelijk wordt aangegaan beter te laten aansluiten op de praktijk, zoals tien jaar geleden ook bij het erfrecht is gebeurd.


Huwelijkse voorwaarden worden onder meer opgesteld om de verdeling van bezittingen en schulden na een eventuele scheiding te bepalen. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat alleen zaken gemeenschappelijk worden die ook het resultaat zijn van een gezamenlijke inspanning tijdens het huwelijk. Bij een erfenis of gift is de situatie nu dat na een scheiding de ene partner een erfenis niet hoeft te delen door een uitsluitingsclausule in het testament van de overledene en de ander wel, omdat deze clausule ontbreekt.

Als het aan de drie partijen ligt worden ook schulden die voor het huwelijk zijn aangegaan standaard uitgesloten van de gemeenschap. Erfenissen, schenkingen en schulden zijn nu vaak de reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Het kan dan niet meer zo zijn dat een partner niet op de hoogte is van een vroegere schuld van de echtgenoot en na een scheiding voor een vervelende verrassing komt te staan.

Vooralsnog is het nog niet zover en geldt het oude regime. Wilt u verdelingsproblemen over erfenissen, schenkingen en schulden voorkomen, dan moet u daar nog huwelijkse voorwaarden voor laten opmaken. Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.