Huis op naam van kinderen riskanter dan voorheen

Staat uw huis op naam van uw kinderen? Tot 2010 leverde dat flink  fiscaal voordeel op, vanaf 2010 niet meer. Uw kinderen lopen nu het risico over de meerwaarde ten tijde van uw overlijden erfbelasting te moeten betalen. 

Vanwege de te behalen fiscale voordelen hebben ouders in het verleden nogal eens hun huis al bij leven verkocht aan de kinderen. Daarmee wilden zij voorkomen dat hun kinderen over de uiteindelijke waardestijding successierecht (nu: erfbelasting) zouden moeten betalen.  Sinds 1 januari 2010 geldt dat fiscale voordeel niet meer. Nu wordt het verschil tussen de waarde van het huis op de sterfdatum en de koopsom belast.

Hebt u in het verleden uw huis aan uw kinderen verkocht vanwege het te behalen belastingvoordeel later? Neem dan via onderstaande link contact met ons op. We kijken dan samen met u of en hoe dit nadeel kan worden verminderd.