Huis op naam van de kinderen niet langer voordelig

Om te voorkomen dat bij overlijden (te) veel erfbelasting zou moeten worden betaald werd tot nu toe het huis van de ouders vaak al vroegtijdig op naam van de kinderen gezet, met de bepaling dat de ouders gedurende de rest van hun leven in het huis kunnen blijven wonen (vruchtgebruik). De voordelen die dat opleverde zijn sinds januari 2010 vervallen. Of u deze situatie wilt herstellen, hangt van meer factoren af.


Ook vóór 2010 gold al een beperkende bepaling. Als ouders tot hun overlijden of 180 dagen daarvoor nog in het huis van de kinderen woonden, moest de waarde van het huis in de nalatenschap worden meegenomen. De waardering werd gebaseerd op de waarde ten tijde van de overdracht van de woning aan de kinderen. Die bepaling geldt nu niet meer. Er moet sinds 1 januari 2010 worden afgerekend over de huidige waarde van het huis. Weg voordeel!

Er kleven nog meer nadelen aan een dergelijke overdracht van de woning aan de kinderen. Zolang de ouders leven moeten zij over de waarde van het vruchtgebruik vermogensrendementsheffing betalen. Ook de kinderen zijn niet van de fiscus af. Zij moeten vermogensrendementsheffing betalen over het verschil tussen de waarde van het volle eigendom ( de huidige waarde in het economisch verkeer) en de waarde van het vruchtgebruik.

Heeft de overdracht alleen nadelen in uw situatie? Dan kunt u die herstellen. Maar ook herstelhandelingen hebben voor- en nadelen. Wij zetten ze graag samen met u op een rij.