Hoe standaard is standaard verkoop?

In elke branche zijn veel voorkomende situaties, contracten en procedures heel gewoon. Zo ook bij het kopen van een huis. En daarmee bij het opmaken van leveringsakten voor de juridische overdracht van die huizen. Maar hoe standaard is standaard eigenlijk? Er liggen de nodige “bananenschillen” op weg naar een goede leveringsakte.


Veel voorkomend in leveringsakten is bijvoorbeeld de bepaling dat het huis de eigenschappen zal bevatten voor een “normaal gebruik”. Soms wordt daaraan toegevoegd dat de koper het perceel wil gebruiken om er een of meer nieuwe woningen op te bouwen. Wat nu als tussen koop (koopovereenkomst) en levering (leveringsakte) de situatie zich wijzigt en de gemeente bijvoorbeeld beperkende bepalingen voor het gebied van toepassing verklaart, zodat er niet meer gesloopt en herbouwd mag worden?

Als koper zult u zeggen dat de koop dan niet door kan gaan omdat het door u beoogde “normale gebruik” niet mogelijk is. De Hoge Raad vindt van niet. Een vermelding over sloop en herbouw is een specifieke bepaling, de garantie voor “normaal gebruik” een standaard bepaling. Die standaard bepaling houdt niet zonder meer in dat de verkoper garant staat dat sloop en herbouw mogelijk en toegestaan zouden zijn. De bewijslast ligt in dat geval bij de koper.

Conclusie: let op als specifieke bepalingen worden toegevoegd aan standaardakten!

Wilt u weten of u in uw situatie te maken heeft of krijgt met aanvullende bepalingen en wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.