Hertrouwen zonder wijziging testament leidt tot onenigheid

“Ik benoem tot mijn enige erfgenaam van mijn nalatenschap mijn echtgenoot, met toepassing van de regels van plaatsvervulling.” Deze manier van erfstelling is heel gebruikelijk in testamenten. Wat nu als u na overlijden van uw eerste echtgenoot hertrouwt en vervolgens zelf zou overlijden? Wie is in dat geval uw erfgenaam? Vrijwel altijd leidt dit tot touwtrekken tussen echte en vermeende erfgenamen.


Bi de uitleg van een testament gaat het om de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit begeleidende documenten. Vaak wordt in een begeleidende brief uitgelegd wat de beoogde gevolgen van het testament zijn, zeker als het om de plaatsvervulling gaat. Dit is te meer belangrijk als in het eerste huwelijk alleen kinderen van de vooroverleden echtgenoot aanwezig waren en op hen de regels van plaatsvervulling zijn toegepast.

Anders dan velen denken vervallen beschikkingen ten gunste van de echtgenoot (met wie de testateur op dat moment was getrouwd) niet bij ontbinding van dat huwelijk door overlijden. De overleden echtgenoot kan uiteraard geen rechten meer aan de beschikking ontlenen, maar de kinderen van de overleden echtgenoot, die door de plaatsvervullingsregeling als erfgenamen in de nalatenschap van de langstlevende partner opkomen, wel! Hertrouwen door de langstlevende partner doet daar niets aan af. Althans, als geen nieuw testament is gemaakt!

Zorg er voor dat u – ingeval u gaat hertrouwen – ook uw testament opnieuw tegen het licht houdt en beoordeelt of wat u daarin hebt geregeld nog steeds uw laatste wil is.

Wilt u weten of het in uw situatie zinvol is om een nieuw testament te maken ingeval van hertrouwen? Bel ons! Wij helpen u bij het vinden van een goede oplossing die past bij uw situatie.