Herstructurering bij economisch eb en vloed

Of het nu economisch goed of slecht gaat, er kunnen altijd redenen zijn om de juridische structuur van uw bedrijf aan te passen. Het kan zijn dat u langzamerhand gaat toewerken naar overdracht of verkoop van uw bedrijf. Dat u de komende jaren substantieel meer of minder rendement verwacht. Dat uw onderneming flink groeit, of juist kleiner wordt. Dat u meer fiscaal voordeel wilt behalen. Of dat u aanpassingen in uw aansprakelijkheid wilt doorvoeren. Inspelen op eb en vloed.


In de ondernemingspraktijk van alledag kan zo maar blijken dat de ondernemingskeuze die u ooit maakte – voor eenmanszaak, VOF of BV – niet meer voordelig is of u op andere vlakken niet meer goed uitkomt. Wat dan te doen. Stoppen of misschien de structuur van uw bedrijf aanpassen?

Zo kunt u een BV-structuur kiezen met een holding en daaronder verschillende BV's, bijvoorbeeld een om uw core-business in uit te voeren, een voor uw onroerend goed, een voor uw pensioen en nog diverse andere mogelijkheden.

Ook als u wilt gaan verkopen zou herstructurering van uw bedrijf voordeel kunnen opleveren. Een eenmanszaak of VOF is lastig te verkopen. Omzetting naar een BV waarvan de aandelen eenvoudig kunnen worden verkocht, kan dan een mooie oplossing zijn.

Ook om redenen van overname door uw kind(eren) kan een andere rechtsvorm voordelen bieden.

Voordat u overgaat tot herstructurering, moet u zichzelf antwoord geven op een aantal belangrijke vragen. Bijvoorbeeld:

  • Op welke manier loopt mijn onderneming in de toekomst zo min mogelijk risico?
  • Hoe kan ik in de toekomst mijn verdiende geld uit de risicosfeer halen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om een derde partij of mijn kinderen in mijn bedrijf te laten participeren?
  • En hoe draag ik de onderneming fiscaal zo voordelig mogelijk over aan een derde partij of aan mijn kinderen?

Als u de structuur van uw onderneming wilt veranderen van een eenmanszaak in een BV, dan kan dat grote gevolgen hebben voor uw schuldeisers. Immers, in uw eenmanszaak bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk. Om te voorkomen dat uw schuldeisers hiervan de nadelen ondervinden, moeten zij toestemming geven voor de overname van de schulden door de BV. Als een schuldeiser geen toestemming geeft, blijft u met uw privévermogen aansprakelijk voor die schulden. Overigens is het geven van de toestemming door de schuldeiser vormvrij. Uit zijn gedragingen kan blijken dat hij indirect toch toestemming heeft gegeven voor het overnemen van de schuld.

Of de juridische structuur van uw onderneming optimaal is, of dat een andere structuur beter is, kunnen wij u – voorzien van goede argumenten – adviseren. Als u de structuur wilt veranderen, verrichten wij daarvoor de formaliteiten en helpen wij u om dit traject zo goed en zo snel mogelijk te doorlopen.