Help, ik krijg een erfenis

Als u een erfenis krijgt, heeft u waarschijnlijk een dierbare verloren. U heeft er dan natuurlijk helemaal geen zin in om bezig te zijn met allerlei geregel. U heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd. Toch rust de verantwoordelijkheid voor het afwikkelen van de erfenis in eerste instantie op u, samen met de overige erfgenamen. Het is dus goed u daarop voor te bereiden. Ook kunt u de afhandeling in onze handen leggen, het is ons dagelijks werk.


Voordat u als erfgenaam aan de afwikkeling toekomt, moet de vraag worden beantwoord of u überhaupt erfgenaam bent of wilt zijn. Daar schuilt het eerste gevaar. Als u met alle goede bedoelingen de huurwoning van de overledene heeft ontruimd, is de kans groot dat dat als een “daad van aanvaarding” wordt gezien. U kúnt dan de erfenis helemaal niet meer verwerpen. Een hard gelag, als blijkt dat er in de erfenis meer schulden zitten dan bezittingen. In augustus van dit jaar besteedde de Notariskrant aandacht aan het “beneficiair aanvaarden” van een erfenis. Schakel ons na een overlijden altijd in, om uw opties over het al dan niet aanvaarden van de erfenis door te spreken.

Als u heeft aanvaard, komt het als gezegd op afwikkelen aan. De kamer van grootmoeder in het bejaardenhuis opruimen, haar laatste doktersrekening betalen, de krant opzeggen en haar spaarcenten verdelen lukt nog wel, maar wat als er een testament is dat moet worden uitgevoerd? Dat wordt al lastiger.

Vervolgens staat u voor de opgave om bij de Belastingdienst aangifte voor de erfbelasting te doen. Ziet u daarbij zaken over het hoofd, dan kan dat voor de hoogte van de te betalen belasting verstrekkende gevolgen hebben. U doet er daarom verstandig aan ons bij de belastingaangifte in te schakelen. Wij kunnen u helpen met een correcte aangifte en daarmee voorkomen dat u teveel belasting betaalt.

De laatste stap in de afwikkeling is de verdeling van de bezittingen (en schulden, als die er nog zijn) uit de erfenis. Het is belangrijk dat alle erfgenamen meewerken aan de verdeling, om niet het risico te lopen dat later alles moet worden overgedaan. Ook moet worden opgepast dat de ene erfgenaam niet veel meer krijgt dan de overige erfgenamen, omdat ook dat weer gevolgen voor de belasting kan hebben. Ook hier kunnen wij u behulpzaam zijn en u behoeden voor de valkuilen die er zijn.

De overledene kan de afwikkeling van de nalatenschap hebben overgelaten aan een executeur. De executeur is de persoon die volgens het testament de nalatenschap moet afhandelen. De executeur heeft een aantal wettelijke taken. Wat zijn overige bevoegdheden zijn, volgt uit het testament. Dat kan gaan om het (uitsluitend) regelen van de begrafenis, tot het (geheel naar eigen inzicht) verdelen van de nalatenschap.

Voor zijn handelen is de executeur in sommige opzichte persoonlijk aansprakelijk. Bent u executeur en wilt u aansprakelijkheid voorkomen, schakel ons dan tijdig in.

Wilt u meer weten over het afwikkelen van een erfenis en de daaraan verbonden risico's? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.