Help: Ik ben onterfd!

Helaas komt het maar al te vaak voor: kinderen die geen contact meer met hun ouders hebben. Er zijn voorbeelden te over dat kinderen het overlijden van hun ouder uit een krantenadvertentie vernemen. Met daarin alleen de namen van moeder, broer(s) en zuster (s) en hun kinderen. Van hun eigen naam geen spoor en de uitvaart al achter de rug. Wat kunt u doen?


Notarissen zijn in die gevallen meestal het eerste aanspreekpunt. Daar kan bijvoorbeeld blijken dat u door uw vader bij testament bent onterfd en dat uw moeder de uitvaart moest regelen. Uw moeder respecteert uw vaders wens en nodigt u niet uit bij de uitvaart. Kan dat zomaar, kunt u daar iets tegen doen?

U kunt als kind daadwerkelijk onterfd worden, en ook mag bepaald worden dat u niet bij de uitvaart betrokken mag worden. Maar u heeft ook rechten. Een van deze rechten is het recht op de legitieme portie. De legitieme portie is een recht in geld en niet in goederen. Het is bovendien de helft van het deel waarop u als kind zonder onterving ook recht op zou hebben.

Als onterfd kind kunt u dus nog wel aanspraak maken op een deel van de erfenis. De mogelijkheid om daarop aanspraak te maken vervalt echter als u niet binnen een door een moeder, broer of zuster gestelde redelijke termijn, en uiterlijk vijf jaren na het overlijden van uw vader, heeft verklaard dat u uw legitieme portie wilt ontvangen.

De kans dat u uw deel echter ook onmiddellijk kunt opeisen is echter heel klein omdat uw vader waarschijnlijk in zijn testament zal hebben bepaald dat nog niet gelijk kan. Bij testament kan door uw vader worden bepaald dat u uw vordering op grond van de legitieme pas opgeÃĢist na het overlijden van uw moeder!

Stel dat moeder het genot van het leven weer oppakt en vervolgens gaat samenwonen met een veel jongere vriend. Moeder wil deze jongeman bij haar overlijden natuurlijk verzorgd achterlaten. Moeder wil ook niet dat u meer meedoet in haar nalatenschap. U weet dan natuurlijk dat u bij overlijden van uw moeder wederom aanspraak kunt maken op uw legitieme portie.

Bij uw moeders overlijden wordt uw legitieme portie uit uw vaders nalatenschap opeisbaar. Maar als uw moeder u ook onterfd blijkt te hebben, dan kunt u uw legitieme portie uit haar nalatenschap pas weer opeisen bij het overlijden van haar vriend. Althans, als zij een gemeenschappelijke huishouding voerde met haar vriend en deze in een notarieel samenlevingscontract had vastgelegd!

Wilt u meer weten over onterving, legitieme portie en de opeisbaarheid daarvan? Bel ons of klik op onderstaande link en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.