Handelen en aansprakelijkheid in oprichtingsfase BV

Als u in de oprichtingsfase van een BV rechtshandelingen voor de BV verricht, dan kan de BV deze na oprichting bekrachtigen. Over het algemeen leidt dat er toe dat de oprichter niet langer aansprakelijk is voor de gevolgen van de rechtshandeling. Die gevolgen komen dan voor rekening van de BV. Echter, bekrachtiging van de rechtshandeling door de BV werkt niet altijd.

De bestuurder die namens de BV bekrachtigt is normaal gesproken ook niet aansprakelijk. Voorwaarde is dat de bekrachtiging na inschrijving in het Handelsregister plaatsvindt. Het kan gebeuren dat een bestuurder die de bekrachtiging heeft verricht, wel aansprakelijk wordt gehouden. Bijvoorbeeld als hij of zij ten tijde van de bekrachtiging wist of redelijkerwijze had kunnen weten dat de vennootschap de verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet zou kunnen nakomen.

Als de rechtshandeling niet zou zijn bekrachtigd, dan was de handelende persoon die de rechtshandeling namens de BV in oprichting verrichtte, naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk. Door de bekrachtiging is de bestuurder die deze rechtshandeling uitvoerde weliswaar niet meer aansprakelijk, maar de bekrachtigende bestuurder – dat kan dezelfde persoon zijn – is dat wel op grond van onrechtmatige bekrachtiging. De bekrachtigende bestuurder is dan zelf naast de BV aansprakelijk.

Wilt u meer weten over het oprichten van een BV of de aansprakelijkheid in of na de oprichtingsfase? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.