Haken en ogen van huwelijkse voorwaarden bij faillissement

Ondanks de aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden zijn er toch situaties waarin de schuldeiser van een BV zich kan verhalen op het privé vermogen van de ondernemers en diens partner. Bijvoorbeeld bij faillissement. Als een financier hoofdelijke aansprakelijkheid (borgstelling) van beide echtelieden eist, is het resultaat daarvan dat de door de huwelijkse voorwaarden ingebouwde veiligheidsklep niet meer werkt.


Bent u getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan is op u de zogenaamde gemeenschap van goederen van toepassing. Het grote voordeel van de gemeenschap van goederen is de eenvoud van het stelsel. Alle schulden en bezittingen die er zijn worden gemeenschappelijk door het aangaan van het huwelijk.

De redenen waarom veel ondernemers huwelijkse voorwaarden maken bestaan onder andere uit mogelijkheid om de waarde van de onderneming buiten de gemeenschap te houden. Bij echtscheiding hoeft u dan niet de helft van de waarde van de door u opgebouwde onderneming te betalen aan de andere echtgeno(o)t(e). En bij faillissement voorkomt u dat ook uw echtgeno(o)t(e) wordt meegetrokken in uw faillissement.

Tot zover niets aan de hand. Maar wat gebeurt er vervolgens? Twee voorbeelden:

1. Bij de ophoging van een bedrijfskrediet verzoekt de financier om een hoofdelijke aansprakelijkheid (borgstelling) van beide echtelieden. Resultaat is dat de door de huwelijkse voorwaarden ingebouwde veiligheidsklep niet meer werkt.

2. Ook een aardige is het in de huwelijkse voorwaarden opnemen van een periodiek verrekenbeding. Het is dan de bedoeling dat jaarlijks bij helft wordt verdeeld wat gezamenlijk aan inkomen wordt overgespaard. Dat is op zich best een aardig instrument om vermogen van de ene echtgenoot naar de andere echtgenoot over te brengen.
Dat heeft tot gevolg dat enerzijds de ondernemende echtgenoot (als die het meest verdiend tenminste)'armer' wordt en anderzijds een gedeelte van het vermogen 'veilig' staat bij de andere echtgenoot, buiten verhaal van schuldeisers. Als er echter niet wordt verrekend, dan valt het gehele vermogen ten prooi aan de schuldeisers. Eén van die schuldeisers is de andere echtgenoot. Het is dan gelukkig mooi dat die ook een (weliswaar concurrente) vordering op de boedel heeft? Dan wordt er nog iets van het kapitaal gered.

Laat uw huwelijks voorwaarden updaten en overleg met ons over de mogelijkheden om problemen te voorkomen, dan heeft u uw huwelijkse voorwaarden niet voor niets gemaakt!