Haken en ogen aan inroepen ontbindende voorwaarden

Wilt u een beroep doen op de ontbindende voorwaarde van financiering in de koopovereenkomst van uw nieuwe huis? Dan is het van belang of u zich voldoende hebt ingespannen om die financiering rond te krijgen. Ofwel, hebt u al het mogelijke gedaan om aan uw koopverplichting te voldoen?


Rechters gaan er in het algemeen van uit dat u zich voldoende hebt ingespannen als u minimaal twee financieringsaanvragen hebt gedaan, die allebei zijn afgewezen. Denk er daarbij wel aan dat de afwijzingen niet te summier zijn en zijn voorzien van de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens. Ook is van belang of u al een bankgarantie hebt gesteld dan wel een waarborgsom gestort.

Het heeft geen zin een beroep te doen op ontbindende voorwaarde van financiering als u een ander huis in dezelfde prijsklasse heeft gekocht en daarvoor wel financiering hebt ontvangen. In de praktijk komt deze situatie voor.

Als u geen succesvol beroep kunt doen op de ontbindende voorwaarden, dan bent u over het algemeen een boete verschuldigd, meestal 10% van de koopsom. De rechter kan dit bedrag matigen als “de billijkheid” dat eist, bijvoorbeeld als uw financiële positie daartoe aanleiding geeft. Denk aan de gevolgen van werkloosheid of ziekte.

Meer weten of een afspraak maken? Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.