Haken en ogen aan doorschuiffaciliteit bij overlijden vennoot houdstervennootschap

Aandelen van werkmaatschappijen zijn vaak in het bezit van houdstermaatschappijen waarvan de aandelen voor 100% in persoonlijke handen zijn. In verband met de continuïteit van de werkmaatschappij bevatten de statuten daarvan en de aandeelhoudersovereenkomst dat bij overlijden de persoonlijke houdstervennootschap van de overledene verplicht is diens aandelen aan de overige persoonlijke houdstervennootschappen aan te bieden. Maar kan dan ook een beroep worden gedaan op de doorschuiffaciliteit voor de algemeen-belangregeling en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet?


Aandelen van een persoonlijke houdstervennootschap vallen in de nalatenschap. De nalatenschap gaat naar de erfgenamen van de overledene. Voor de algemeen-belangregeling geldt een doorschuifregeling, maar daarbij is de voorwaarde dat de betreffende vennootschap – de houdstervennootschap – een onderneming drijft. De vraag is of dat zo is bij de omschreven houdstervennootschap.

Het tijdstip van overlijden is het tijdstip waarop het erfrecht zijn werk doet en de erfgenamen recht hebben op de nalatenschap. Op dat moment is er nog een indirect belang van de houdstervennootschap in de vennootschap die een onderneming drijft. Echter, de persoonlijke houdstervennootschap is verplicht dat belang over te dragen aan de overige participanten.

Om die reden kan de fiscus het standpunt innemen dat niet langer sprake is van aandelen in een vennootschap die een onderneming drijft. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat wanneer vaststaat dat de geruisloze inbreng onderdeel uitmaakt van een samenstel van rechtshandelingen met het oog op de verkoop van de onderneming aan een derde, er geen recht op die faciliteit bestaat.

Volgens juridisch deskundigen geldt dat in ieder geval voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. Voor de toepassing daarvan geldt een voortzettingsvereiste. Daaraan wordt niet voldaan als de aandelen in de werkmaatschappij worden afgestoten.

Wilt u meer weten over de doorschuiffaciliteit van de aanmerkelijk-belangregeling en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.