Gunstiger waarderingsregels serviceflats ook in 2012 en 2013

Erfgenamen die in 2010 en 2011 een appartement in een serviceflat erfden profiteerden van een tijdelijke regeling voor de waardering er van. Gedurende die jaren mochten erfgenamen voor de erfbelasting uitgaan van de waarde in het economische verkeer in plaats van de WOZ-waarde. Die voor erfgenamen voordelige regeling is verlengd naar 2012 en 2013.


Als waarde in het economische verkeer wordt gebruikelijk de verkoopprijs genomen. Is de flat niet verkocht, dan geldt de verwachte verkoopopbrengst. Echter, serviceflats worden alleen maar ver onder de WOZ-waarde verkocht omdat bij de verkoop is inbegrepen dat de kopers bijvoorbeeld maaltijden en huishoudelijke hulp moeten afnemen en servicekosten moeten betalen.

De wet biedt geen ruimte om rekening te houden met het waarde drukkende effect van deze verplicht af te nemen persoonlijke diensten. Bij de vaststelling van de WOZ-waarde wordt al rekening gehouden met de specifieke situatie bij serviceflats en de beperkte kring van potentiƫle kopers, maar dat blijkt onvoldoende om de problemen voor erfgenamen te voorkomen.

Om die reden heeft de overheid bepaald dat voor de erfbelasting tijdelijk uitgegaan mag worden van de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden. Deze maatregel was tot 1 januari 2012 geldig en is nu verlengd tot en met 2013. Erfgenamen hoeven niet meer uit te gaan van de vastgestelde WOZ-waarde voor het belastingjaar ingeval de waarde in het economische verkeer in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde.

Wilt u meer weten over het aan- of verkopen van (service)appartementen? Bel ons voor een afspraak.