Gunstige overheveling van vermogen naar kleinkinderen

De erfbelasting is gebaseerd op het beginsel “hoe meer je verkrijgt, hoe hoger het percentage erfbelasting”. Alle reden om verkrijgingen zo veel mogelijk te spreiden. Zorg er voor dat bij overlijden van een ouder de verkrijging van de kinderen onder de € 137.000,00 uitkomt en zo niet meer in het 20% tarief valt. Wat zijn de mogelijkheden?


Schenkingen

Schenken kan in contanten. Maar dat is niet altijd gewenst. Om toch vermogen aan de kinderen (en eventueel kleinkinderen) over te dragen zonder het geld van de bank te behoeven te halen kan er ‘op papier' geschonken worden. Dit dient dan plaats te vinden bij notariële akte.

Om het schuldig erkende bedrag in mindering op de nalatenschap te kunnen brengen is het noodzakelijk elk jaar aan ieder van de kinderen 6% rente te vergoeden. Bij schuldigerkenning van bijvoorbeeld € 24.000 gaat het dus om € 1.440 per kind dat jaarlijks daadwerkelijk aan rente uitbetaald dient te worden. Maar mogelijk komt dit dan (gedeeltelijk) voor een jaarlijkse contante schenking in de plaats.

Houdt wel in de gaten dat er niet zoveel geschonken wordt dat er bij de kinderen heffing plaats vindt in Box 3 voor de Inkomstenbelasting, terwijl er aan de kant van de ouder(s) geen vermindering optreedt doordat de ouder(s) geen vermogen boven de vrijstelling in box 3 heeft/hebben. De vrijstelling bedraagt circa € 20.000 per persoon. Fiscale partners kunnen heffingsvrije vermogen aan elkaar overdragen zodat maximaal € 40.000 vrij van belasting is.

Schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden worden bij de nalatenschap geteld. Het eerste moment dat in een kalenderjaar geschonken kan worden is januari. Benut die maand voor het doen van schenkingen en stel het niet uit tot het einde van het jaar.

Legaat aan kleinkinderen

U kunt ook in uw testament een legaat opnemen voor ieder van de kleinkinderen (ten laste van de ouder van die kleinkinderen) van ieder € 19.000. Op die manier wordt afhankelijk van de grootte van de verkrijging van uw kind uit uw nalatenschap nog eens € 1.900 of € 3.800 aan erfbelasting bespaard.

Voeg eventueel aan het legaat toe dat dit bedoeld is voor opleiding of voor aankoop /onderhoud van een woning en zet het onder bewind van de ouder(s) van het kind tot 25 jaar. Uw kind kan het dan gebruiken om de studiekosten of huisvestingskosten van diens kinderen, die toch voor rekening van uw kind komen, te betalen.

Naar welke oplossing uw voorkeur ook uitgaat, laat u goed informeren over de juridische en fiscale gevolgen van elk van de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over de overheveling van vermogen op uw kleinkinderen en de mogelijkheden van ik-opa-testamenten en legaten aan kleinkinderen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.