Grote vrijstelling eigen woning is terug

Met ingang van 1 januari 2017 geldt er weer een hoge vrijstelling voor een schenking die wordt ontvangen in het kader van de eigen woning. Op het hoogtepunt van de achter ons liggende crisis op de woningmarkt gaf de overheid de woningmarkt een impuls door tijdelijk een bijzondere verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting in te voeren. Gedurende circa anderhalf jaar was het toegestaan dat iedereen aan iedereen maximaal €100.000,-- mocht schenken onder de voorwaarde dat dit geld gebruikt zou worden voor aankoop of verbouwing van een eigen woning, of voor het aflossen van een eigen woning hypotheek.


Van deze regeling is destijds massaal gebruik gemaakt. Dat gebruik was echter niet zozeer gebaseerd op de doelstelling van de regeling. Opvallend was dat er vooral door ouders op leeftijd met ruimschoots volwassen kinderen gebruik gemaakt werd van de hoge vrijstelling. Daarmee werden die kinderen in staat gesteld de lopende hypotheek af te lossen of een verbouwing te realiseren. De hoge vrijstelling werd zo dus vooral een instrument om vermogen over te hevelen van de ene naar de andere generatie. Bijkomend voordeel voor de overheid was wel dat over de op bestaande hypotheken afgeloste bedragen nooit meer renteaftrek kan gelden.

Aangezien het beperken van hypotheekrenteaftrek bij de overheid ook hoog in het vaandel staat, komt de hoge vrijstelling nu weer terug, in aangepaste vorm. De vrijstelling gaat op 1 januari 2017 in en is weer van toepassing op iedereen, dus niet alleen tussen ouders en kinderen maar ook tussen grootouders en kleinkinderen, tantes en neven, broers en zusters etc. Ditmaal geldt echter wel een leeftijdsgrens. De begiftigde (persoon die de schenking krijgt) moet tussen de 18 en 40 jaar zijn (de dag van de 40e verjaardag telt nog mee). Ook nieuw is dat er geen voorwaarden meer aan de schenking mogen worden verbonden, zoals herroepelijkheid en dergelijke.

Om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken moet steeds een beschikking bij de fiscus worden aangevraagd. Wat ook nieuw is, is dat de schenking over drie fiscale jaren mag worden uitgesmeerd. Dat kan handig zijn als de schenker (ouders) het geld niet in een keer vrij kan maken. De ontvanger moet dan ook in het laatste jaar van betaling onder de 40 jaar zijn.

Naast deze mogelijkheden en voorwaarden geldt er nog een aantal complicaties voor deze vrijstelling. Laat u dus vooraf altijd goed informeren of de regeling voor u of uw gezin wel goed uitpakt. Wij zijn op de hoogte met alle aspecten van deze nieuwe regeling en dienen u graag van advies.