Groot verschil tussen koopprijs en waarde huis wekt argwaan

Een buitenkans. Het huis van uw dromen op een mooie locatie en voor een uitzonderlijk lage prijs. Een koopprijs die ogenschijnlijk niet in verhouding staat tot de werkelijke waarde van het huis. Fraudezaken met vastgoed hebben er toe geleid dat veel betrokkenen, in elk geval de notaris, heel voorzichtig zijn geworden.


Voor de notaris kan het lijken op een mogelijke transactie waarbij doorverkoop voor veel meer geld aan de orde is, waarbij ergens iemand wordt benadeeld. Of om een transactie waarbij een deel van de koopsom buiten de boeken om wordt betaald. De notaris moet dan zijn dienstverlening weigeren

Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat het pand in een slechte staat verkeert en dat u er voor veel geld aan moet verbouwen om het weer bewoonbaar te maken. Het is aan u om de notaris daar een onderbouwde verklaring voor te geven. Het zou onder de huidige crisisomstandigheden zo maar kunnen zijn dat de verkoper zo graag van het huis af wil dat hij daar een substantieel lagere prijs voor vraagt.

De notaris heeft de wettelijke plicht om de belangen van alle betrokken partijen in de gaten te houden. Dat zijn niet alleen de verkoper en de koper, maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst. En de notaris moet zich vergewissen van de reden waarom koopsom en werkelijke waarde zover uiteen lopen.

De Belastingdienst komt in dit soort gevallen altijd in actie. De Belastingdienst gaat in principe uit van de waarde van andere woningen in uw straat. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de woning of over de koopsom. Het hoogste bedrag wordt als basis gehanteerd.

En ook de gemeente zal niet afwijken van de WOZ waardebepaling, en uitgaan van de verkoopprijzen van huizen in uw directe omgeving.

Wilt u meer weten over bijzonderheden bij het kopen van een huis? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.