Griffierecht nog niet betaald, toch inschrijving huwelijkse voorwaarden

Griffierechten in dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures moeten op grond van de wet binnen vier weken worden voldaan. De rechter houdt de zaak aan totdat de griffierechten zijn betaald. Geldt dat ook voor de inschrijving van huwelijkse voorwaarden? Een latere inschrijving dan bij binnenkomst van het inschrijvingsverzoek kan gevolgen hebben voor de rechtszekerheid.


De Wet griffierecht burgerlijke zaken vermeldt niet expliciet dat de betalingsvereisten ook gelden voor verzoeken tot inschrijving van huwelijkse voorwaarden. Om problemen met de betrouwbaarheid van de registers te ondervangen schrijven de rechtbanken de huwelijkse voorwaarden al direct na ontvangst in. Afgifte van de stukken, waaronder een afschrift van de inschrijving, gebeurt echter pas als de betaling is ontvangen.

Wilt u meer weten over het aangaan van huwelijkse voorwaarden? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.