Grensoverschrijdend erven eenvoudiger

Heeft u bezittingen in een ander land van de Europese Unie? Dan wordt het voor uw nabestaanden gemakkelijker om dat bezit te erven als u overlijdt. Dat heeft het Europees Parlement vorige maand besloten.


Een Nederlander die getrouwd is met iemand uit bijvoorbeeld Duitsland en in Frankrijk woont, kan voortaan kiezen of zijn erfgenamen zullen erven onder Nederlands of Frans recht. Daarmee wordt voorkomen dat er juridische problemen ontstaan met de erfgenamen in – in dit voorbeeld – Duitsland, waar de erfgenamen wonen.

Woont u in het buitenland, dan zal uw erfenis doorgaans onder de wetgeving van dat land vallen. Echter, u kunt bij testament bepalen dat de wetgeving van uw moederland van toepassing is. Het voorstel van het Europees Parlement biedt juridische zekerheid en is het begrijpelijk voor elke Europese ingezetene. Het maakt de afhandeling van internationale nalatenschappen eenvoudiger.

Het gaat in de EU jaarlijks om ongeveer 450.000 erfenissen. Dat is 10% van alle nalatenschappen en vertegenwoordigt een waarde van 123 miljard euro. De 27 lidstaten moeten nu over het voorstel gaan beslissen. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland zullen hieraan niet meedoen.

Wilt u meer weten over het erven van bezit in het buitenland? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.