Grens hypotheekgarantie omlaag naar € 290.000

De voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn per 1 juli 20013 aangepast. De voorwaarden gaan gelden voor alle hypotheekoffertes die vanaf 1 juli 2013 worden uitgebracht. Belangrijkste wijziging is de verlaging van de kostengrens voor woningen van € 320.000,- naar € 290.000,-.


Naast verlaging van de kostengrens zijn tegelijkertijd nog andere wijzigingen doorgevoerd.

  1. Omdat bestaande eigenwoningschulden gerespecteerd blijven, is het ook mogelijk om een dergelijke lening aflossingsvrij te maken. Het aflossingsvrije deel mag maximaal 50% van de oorspronkelijke marktwaarde omvatten, maar dan alleen voor zover dat betrekking heeft op de bestaande woningschuld.
  2. Bij nieuwbouwwoningen is de opschortende voorwaarde voortaan altijd van toepassing zolang de woning niet kan worden bewoond. De uitzonderingen in geval van Keurmerk, insolventieverzekering of afbouwgarantie van een woningcorporatie bestaan niet langer.
  3. Meer voorzieningen dan voorheen worden nu aangemerkt als energiebesparend. Leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren, constructieonderdelen, warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren kunnen voortaan worden meegefinancierd in de lening met NHG.
  4. Taxatierapporten worden vanaf nu alleen geaccepteerd als die zijn uitgebracht door een geregistreerd validatieinstituut. Of daarvan sprake is kunt u nakijken op de website van de Stichting Taxaties en Validaties, http://www.stenv.nl/.

Wilt u meer weten over waar u op moet letten bij het afsluiten van een hypotheek en de vastlegging daarvan in de hypotheekakte? Bel ons voor een afspraak en wij helpen u dor het woud van regels.