Goedkoop scoren met BV zonder notaris

Minister Verhagen wil de tussenkomst van de notaris afschaffen voor die gevallen waarin een BV wordt opgericht met één aandeelhouder die tegelijkertijd de bestuurder (directeur) van de BV is. Dat scheelt kosten, meldt de minister. Dat scoort, in elk geval in de media, en waarschijnlijk ook bij u als ondernemer. Hij vergeet er bij te vertellen dat hij het heeft over “standaard”situaties die in de praktijk niet zo vaak meer voorkomen.


De wetgever maakt standaardstatuten die dan gaan gelden voor zo'n BV. Samen met het afschaffen van de kapitaaleis (de eis dat je tenminste € 18.000 moet storten op de aandelen van de nieuwe BV) zou dat volgens het ministerie van Economische zaken moeten leiden tot een kostenbesparing van negentig procent.

Het is een wassen neus. De standaardstatuten zullen slechts in een klein aantal gevallen in de feitelijke situatie voorzien. Daarnaast zal de consument op zoek gaan naar advies, dat heeft de startende ondernemer wel nodig, en dat zit er niet bij.

Laat u niet gek maken

Het resultaat is dan dat er na een goedkope oprichting een duur herstel, advies en reparatie volgt.

Het aanzien dat de BV nu nog heeft (ondanks het misbruik is dat er nog steeds) zal in snel tempo afbrokkelen zowel in binnen- als buitenland (want onze buurlanden Duitsland en België kennen de eis van inschakeling van de notaris wel).

Rechtszekerheid dient de maatschappij als geheel en daar past een redelijke en marktconforme prijs bij. Zeker als u daar toekomstige kosten mee uitspaart. Waarom heeft de minister niet bedacht dat iemand relatief goedkoop een BV kan oprichten en daarmee zijn aansprakelijkheid kan beperken. Als u zaken doet met zo'n BV gaat u toch een persoonlijke borgstelling van de handelende directeur eisen? Zo omzeilt u ook de goedkoop verkregen beperking van de aansprakelijkheid van die partij.

Kortom, met deze maatregel nemen de aansprakelijkheid en juridisering (inclusief kosten) alleen maar toe. Er zijn praktischer oplossingen denkbaar.

Wilt u meer weten over het oprichten van een BV? Bel ons of klik op de link onder dit artikel en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.