Giftenaftrek voor vrijwilliger bij ANBI instelling

Vrijwilligers die werken voor (goede doelen) organisaties met een ANBI-status en daadwerkelijk afzien van een vergoeding voor hun werk, komen in aanmerking voor giftenaftrek op de inkomstenbelasting. Een vrijwilligersverklaring is daarvoor niet voldoende. Dat blijkt uit antwoord van de staatssecretaris van Financiën op Kamervragen over dit onderwerp. Wat betekent dat voor u als vrijwilliger?


ANBI is de afkorting van algemeen nut beogende instellingen, bijvoorbeeld veel goede doelen. Dergelijke organisaties verstrekken hun vrijwilligers doorgaans een vrijwilligersverklaring, met als doel dat dat de vrijwilligers de niet-ontvangen vrijwilligersvergoeding kunnen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Sommige belastinginspecteurs staan dit toe, andere niet. Tijd voor helderheid.

Het recht op giftenaftrek kan niet louter voortvloeien uit een verklaring van een ANBI, het is afhankelijk van de vraag of is voldaan aan de daarvoor gelden fiscale voorwaarden. Daarbij maakt de fiscus onderscheid tussen enerzijds het afzien van vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten en anderzijds afzien van een vrijwilligersvergoeding die niet is gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten.

Als u kosten hebt gemaakt en deze kosten bet succes bij uw (ANBI) organisatie zou kunnen declareren, maar daarvan vrijwillig afziet, dan komt u in aanmerking voor giftenaftrek. Hieronder vallen ook kosten die de organisatie zou behoren te vergoeden – bijvoorbeeld vervoerkosten – maar er geen vergoedingsregeling voor heeft, bijvoorbeeld omdat de financiële positie van de organisatie dat niet toelaat.

Als u – op basis van een vrijwilligersverklaring – afziet van een vergoeding die niet is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten, kunt u niet zonder meer gebruik maken belastingaftrek. Dat kan pas als u aan enkele voorwaarden voldoet:

  1. Er is sprake van vrijwilligerswerk.
  2. Er is sprake van een reëel recht over vergoeding.
  3. De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding uit te betalen.
  4. De ANBI heeft de middelen beschikbaar om de vergoeding uit te betalen.
  5. U hebt de volledige vrijheid om over de vergoeding te beschikken, u hebt de vrijheid om de vergoeding zelf te houden.

Wilt u meer weten over de fiscale mogelijkheden en regels rond een ANBI- of SBBI instelling? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.