Gift aftrekbaar met of zonder notaris?

Giften in de vorm van termijnen van lijfrente zijn volledig aftrekbaar. Een lijfrenteschenking onderscheidt zich van gewone giften met een verplichting om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag te geven. Waarom heeft u daarvoor de notaris nodig?


Op dit moment is een notariële akte nodig om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. De staatssecretaris van Financiën overweegt de notariële akte niet langer verplicht stellen en in het belastingplan 2013 met een alternatief daarvoor te komen.

Echter, met een notariële akte beschikt u over een document waarin ontegenzeglijk vastligt welk bedrag u voor welke periode aan wie schenkt. Zonder notariële akte zult u bij geschillen daarover bij de rechter te rade moeten gaan. Met een veelvoud van kosten als resultaat. Met de notariële akte bent u daarvan gevrijwaard, die heeft zogenaamde dwingende bewijskracht. Uw akte is uw bewijs!

Wilt u meer weten over schenkingen en de daaraan verbonden fiscale voordelen (en risico's)? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.