Gevolgen afschaffing stamrechtvrijstelling verzacht en verscherpt

In eerdere nieuwsberichten bent u geïnformeerd over de afschaffing van de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014. Vanaf die datum kunnen ontslaguitkeringen niet langer onder de stamrechtvrijstelling worden gebracht, maar worden volledig belast. De belastingdruk kan gelukkig wel een beetje gematigd worden. Wat kunt u doen?


U kunt bijvoorbeeld – binnen de grenzen van de fiscale wetgeving – de ontslaguitkering aanwenden voor aanvulling van uw pensioen. U kunt het bedrag dat u nog mag bijstorten in uw pensioen zonder inhoudingen overmaken aan uw pensioenverzekeraar. Ook kunt u gebruik maken van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting. Daarmee bereikt u dat het inkomen over de laatste drie jaren evenredig mag worden verdeeld. Echter, het mogelijke voordeel dat u hiervan heeft, hangt in hoge mate af van uw persoonlijke inkomenssituatie.

Bent u verwikkeld in een ontslagprocedure, probeer dan die procedure vóór 31 december te hebben afgerond en de ontslagvergoeding voor die datum te storten bij de verzekeraar van het stamrecht. Richt de stamrecht-BV in dat geval zo snel mogelijk op en zorg er voor dat u de stamrechtovereenkomst tijdig heeft opgesteld en ondertekend.

Op stamrechten die op 31 december 2013 bestaan blijven de huidige regels van toepassing. U kunt er ook voor kiezen om het stamrecht in één keer te laten uitkeren. In 2014 betaalt u dan slechts belasting over 80% van de waarde van het tegoed. De resterende 20% mag u belastingvrij incasseren. Echter, op de valreep voorkomt de regering dat er dit jaar nog gauw allerlei extra ontslagvergoedingen in een stamrecht worden gestort om bij afkoop in 2014 van 20% belastingkorting te profiteren. U heeft alleen recht op dit voordeel als uw ontslagvergoeding vóór 15 november in een stamrecht is ondergebracht. Daarna kunt u tot en met 31 december 2013 de vergoeding nog wel in een stamrecht storten, maar de aanspraken daaruit komen in 2014 niet voor de 80%-regeling in aanmerking.

Wilt u meer weten over de stamrecht-BV en de veranderde regels? Bel ons voor het maken van een afspraak.