Geschillen over uitsluitingsclausule liggen altijd op de loer

Kinderen en kleinkinderen ontvangen tegenwoordig vaak een erfdeel of een legaat waaraan in het testament een uitsluitingsclausule is verbonden. Dat betekent dat echtgenoten of partners van deze begunstigde kinderen of kleinkinderen geen recht op dit erfdeel of legaat kunnen laten gelden. Ook niet als zij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Desondanks blijven er altijd grensgevallen en geschillen mogelijk.


Een mooi voorbeeld is wanneer u samen met uw broer of zus – met inachtneming van een uitsluitingsclausule – een huis uit een erfenis heeft gekregen. Er bestaat geen onduidelijkheid over wie er rechten kan laten gelden op het huis. Wat nu als u het deel van uw broer of zus uitkoopt en daarvoor samen met uw echtgenoot of partner een lening aangaat en u een hypotheekrecht op het huis vestigt? Het geschil wordt helder: behoort het huis alleen u toe of valt het in de gemeenschap van goederen? Bij echtscheiding komen dit soort geschillen voor.

De vraag is of het hele huis vanwege de uitsluitingsclausule tot uw privévermogen behoort of alleen betrekking kan hebben op het deel van het huis waarop u volgens het testament recht had? Maakt u zich geen zorgen, in dit voorbeeld is de uitsluitingsclausule van toepassing op het hele huis. De schuld die u daarop heeft (hypotheek) valt daarmee ook in uw privévermogen, ook als u samen met uw partner de hypothecaire lening bent aangegaan. Dat geldt zowel wanneer u het huis als erfgenaam heeft gekregen als wanneer u het uit een legaat heeft ontvangen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het verkrijgen van een huis uit een erfenis of uit een legaat? Bel ons voor het maken van een afspraak.