Gescheiden vader en nieuwe relatie? Aandacht voor de som ineens!

Het komt vaak genoeg voor. Gescheiden vader gaat nieuwe relatie aan, koopt een ander huis en maakt een testament waarin hij bepaalt dat zijn nieuwe partner bij zijn overlijden alles verkrijgt en de kinderen een geldvordering op de nieuwe partner krijgen. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Op grond van de wet hebben de kinderen uit de eerste relatie recht op een som ineens. Wat houdt dat precies in?


De langstlevende echtgenoot heeft in het erfrecht een sterke positie gekregen in de regeling van de wettelijke verdeling. Er zijn op die positie maar een paar uitzonderingen gemaakt, waaronder de som ineens voor minderjarigen en jongmeerderjarigen. De wet geeft het kind van de erflater aanspraak op een som ineens voor zover deze nodig is voor zijn verzorging en opvoeding tot zijn 18e jaar en voor zijn levensonderhoud en studie tot zijn 21e jaar.

In echtscheidingsconvenanten kan worden afgesproken dat de hoogte van de kinderalimentatie van de vader kan worden aangepast als de kosten van levensonderhoud van het kind toenemen, bijvoorbeeld als het kind naar de middelbare school gaat of na zijn 18e gaat studeren.

Hoe stelt u de som ineens vast? U kunt uitgaan van het alimentatiebedrag dat de man per kind aan zijn ex-echtgenote betaalt. Maar, dan bent u er nog niet. Dat het kind na overlijden van zijn vader recht heeft op de halfwezenuitkering en het wezenpensioen betekent niet dat het geen aanspraak meer maakt op een som ineens. De rechter kijkt ook naar de afspraken die in het echtscheidingsconvenant zijn gemaakt.

Wees dus voorzichtig met de som ineens. Wat kunt u doen? Een mogelijkheid is om een overlijdensrisicoverzekering – looptijd totdat het kind 21 jaar wordt – af te sluiten op het leven van de vader, af te sluiten door het kind. In dat geval kan de vader via een premieschenking aan het kind de premie voldoen om te zorgen dat er geen met erfbelasting belaste uitkering ontstaat. In plaats van het kind kan ook de nieuwe partner deze verzekering afsluiten. In het eerste geval krijgt het kind de uitkering, in het tweede geval de partner die het bedrag vervolgens kan uitkeren aan het kind.

Wilt u meer weten over de effecten van afspraken in echtscheidingsconvenanten op de som ineens? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.