Geërfd onder uitsluitingsclausule, vergoeding uit gemeenschap

In veel echtscheidingsprocedures moeten nogal wat financiële perikelen worden opgelost. Zo komt het voor dat er verschil van mening is over geld dat tijdens het huwelijk onder een uitsluitingsclausule is geërfd, maar vervolgens is geïnvesteerd in gezamenlijk onroerend goed. De vraag is of er in dergelijke situaties sprake is van vermenging met de gemeenschap van goederen dan wel dat het geërfde bedrag na echtscheiding alsnog verrekend moet worden ten gunste van degene die het geld heeft geërfd.


De belangrijkste uitzondering op de gemeenschap van goederen wordt gevormd door geld en goederen die onder een uitsluitingsclausule vanuit een erfenis of schenking zijn verkregen. Vaak wordt het geld op een gemeenschappelijke rekening van beide echtelieden gestort en uitgegeven ten gunste van de gemeenschap. Het geld is dan niet in het privé vermogen van de begunstigde terecht gekomen of besteed aan betaling van privé-schulden van de begunstigde partner.

In dergelijke situaties heeft de begunstigde na echtscheiding recht op vergoeding van dat bedrag uit de gemeenschap van goederen.

Wilt u meer weten over de werking van de uitsluitingsclausule bij schenkingen en erfenissen en de gevolgen daarvan? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.