Gemeenschappelijke delen in privédeel appartement

Als een bewoner van een appartement schade ondervindt van een tekortkoming in een van de overige appartementen – bijvoorbeeld de bovengelegen woning – dan is de vraag op wie de bewoner de schade kan verhalen? Dat is niet zonder meer altijd de andere bewoner. Het gaat er om of de oorzaak ligt in het privédeel of in het gemeenschappelijk deel. Waar ligt de grens?


In de akte waarin onroerend goed wordt gesplitst in appartementsrechten wordt vrijwel altijd bepaald dat de gemeenschappelijke gedeelten die gedeelten zijn, die niet voor afzonderlijk gebruik bestemd zijn. Ook wordt bepaald wat tot elke woning behoort, bijvoorbeeld balkons. Balkons behoren dan tot de privégedeelten van de woning. Zij zijn bestemd voor afzonderlijk gebruik voor de bewoner.

Echter, het feit dat een balkon tot de privégedeelten behoort wil niet zeggen dat daarmee ook automatisch de gehele balkonconstructie tot de privégedeelten behoort. In de privégedeelten bevinden zich ook gemeenschappelijke gedeelten zoals dragende muren en gevels.

Bij het verhalen van schade moet worden aangetoond of de schade het gevolg is van een gebrek aan de constructie dan wel aan nalatigheid van de bewoner.

Wilt u meer weten over de beperkingen die van toepassing zijn op uw appartementsrecht en uw rechten daarbij? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.