Gelijke behandeling kind en stiefkind bij erfenis mogelijk

Voor samengestelde gezinnen komt een moment waarop de vraag actueel wordt of u kinderen uit een eerder huwelijk van één van u en gezamenlijke kinderen gelijk wilt en kunt behandelen bij de verdeling van uw nalatenschap en die van uw partner. Wat moet u regelen en wat zijn de fiscale gevolgen?


Heeft u kinderen uit een eerder huwelijk, en wil uw partner die als een eigen kind behandelen, dan is daarvoor een testament nodig. Daarin moet hij of zij dan beide kinderen als gelijkwaardige erfgenamen aanwijzen. Als uw kinderen dan van uw partner erven, worden die fiscaal hetzelfde behandeld als uw gezamenlijke kinderen.

Bij overlijden van uw partner profiteren ook uw kinderen van de belastingvrijstelling die voor uw gezamenlijke kinderen geldt.

Wilt u meer weten over het betrekken van stiefkinderen in uw nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.